Begraafplaatsen

wat

De gemeente Zingem beschikt over 3 gemeentelijke begraafplaatsen:

 • begraafplaats Zingem, Kerkhofstraat;
 • begraafplaats Huise, Huiseplein;
 • begraafplaats Ouwegem, hoek Ouwegemsesteenweg - Ouwegemstraat.

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek, alle dagen op volgende uren:

 • van 1 april tot 30 september van 8.30 tot 20.00 uur;
 • van 1 oktober van 31 maart van 8.30 tot 18.00 uur.

voor wie

Mogen op het grondgebied begraven worden:

 • de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen;
 • de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood werden aangetroffen, maar ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente;
 • alle personen andere dan vermeld onder de vorige punten en ongeacht of ze houder of begunstigde zijn van een concessie op één van de gemeentelijke begraafplaatsen, mits betaling van de door de gemeenteraad vastgestelde belasting.

De gemeentelijke begraafplaats is ook bestemd voor de lijkbezorging van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens niet hebben bereikt en waarvan de ouders - die zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente - na een zwangerschapsduur van ten minste 12 weken om begraving of bijzetting verzocht hebben.

Tot begraving kan enkel worden overgegaan na afgifte van de toelating tot begraven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

wat kost het

Alle gemeentelijke begraafplaatsen zijn onderverdeeld in:

 • geconcedeerde grond voor lijkkisten en/of asurnen;
 • niet-geconcedeerde grond voor lijkkisten;
 • geconcedeerde grond voor asurnen (urnenveld);
 • niet-geconcedeerde grond voor asurnen (urnenveld);
 • geconcedeerde nissen in columbarium;
 • niet-geconcedeerde nissen columbarium;
 • strooiweide.

Geconcedeerde grond (= concessie) kost € 900 voor 2 personen voor 30 jaar;

Verlengen kan voor 15 jaar tegen € 15 per persoon per jaar (= € 225 per persoon voor 15 jaar).

Algemeen reglement + vaststellen retributies op de lijkbezorging en ontgravingen.

crematoria

De Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen werd opgericht in 1980. Het doel van de vereniging is het oprichten en besturen van één of meerdere crematoria op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Momenteel heeft de vereniging volgende crematoria onder haar vleugels:

Oproep tot waakzaamheid – toename van metaaldiefstallen op begraafplaatsen

Door toename van metaaldiefstallen op de begraafplaatsen sommen wij een reeks preventiemaatregelen op om dit te voorkomen.

Begraafplaatsbezoekers kunnen het risico lopen eventuele verliezen te lijden door bepaalde criminaliteitsvormen zoals diefstal van een vaas en dergelijke.

Daarom:

 • Neem zoveel mogelijk foto’s van waardevolle voorwerpen op en rond de graven. Dat vergemakkelijkt de identificatie van de gestolen voorwerpen.
 • Vragen wij aan de bezoekers en buurtbewoners van de begraafplaatsen om contact op te nemen met de politie wanneer zij verdachte situaties opmerken op de begraafplaatsen.
 • Markeer bronzen en koperen voorwerpen om politiecontroles te vergemakkelijken.
 • Vragen wij elke diefstal op de begraafplaats aan te geven aan de politie.

Artikel 38 van ons algemeen reglement op de begraafplaatsen luidt als volgt: “Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de grafmonumenten geplaatste voorwerpen en/of sierstukken. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal of vandalisme ten nadele van de familie/belanghebbende van de overledene”.

Aandacht voor verzakte grafmonumenten

Steeds meer en meer zien we op de begraafplaatsen grafmonumenten die aan het verzakken zijn.

Artikel 36 en 37 van ons algemeen reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging luidt als volgt:

“Grafmonumenten en –indicaties moeten gedurende de hele periode van begraving of bijzetting onderhouden worden. Dit onderhoud berust op de familie/belanghebbende.”

Dit wil zeggen dat als een verzakt grafmonument schade toebrengt aan een ander grafmonument de familie/belanghebbende  van het eerste monument verantwoordelijk is voor deze aangebrachte schade.

In eigen belang, zet een verzakt grafmonument tijdig terug in zijn oorspronkelijke staat.

De terugplaatsing van verzakte grafmonumenten kan niet gebeuren door de technische dienst van het gemeentebestuur.  

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.