Arbeidskaarten voor vreemdelingen

Wat

Vergunning om als werknemer in dienst te treden.

  • arbeidskaart A: geeft aan een vreemde werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur;
  • arbeidskaart B: is een toelating om in loondienst te werken voor één welbepaalde werkgever, voor één welbepaalde functie; zij heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden, maar is wel verlengbaar;
  • arbeidskaart C: geeft aan bepaalde categorieën vreemdelingen, die omwille van andere redenen dan arbeid over een tijdelijk verblijfsrecht beschikken, de toelating om gelijk welk beroep uit te oefenen bij om het even welke werkgever; de kaart is maximaal 12 maanden geldig, maar is eventueel hernieuwbaar.

Voor wie

De meeste vreemdelingen moeten een arbeidskaart B verbonden aan een arbeidsvergunning kunnen voorleggen om in België te mogen werken in loondienst. Anderen kunnen werken met een arbeidskaart A of C of zelfs helemaal zonder kaart.

Vrijstelling

Sommige categorieën vreemdelingen werden volledig vrijgesteld van de verplichte arbeidskaart. Deze vreemdelingen kunnen dan ook vrij op zoek naar een job zonder dat zij daarvoor toelating moeten vragen bij de bevoegde administraties.

Het gaat in de eerste plaats om EU-onderdanen, behalve de onderdanen van de nieuwe EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije waarvoor een overgangsmaatregel is voorzien. Vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht in België en vreemdelingen die voor een zeer korte opdracht in België moeten zijn, zijn vrijgesteld. Ook leerlingen, studenten en navorsers kunnen onder bepaalde voorwaarden van de vrijstelling genieten.

Waar kan ik Terecht

Arbeidskaarten en -vergunningen worden aangevraagd bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Afdeling Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren (Gent).

De arbeidskaart wordt vervolgens opgestuurd naar de woonplaats van de werknemer of de verblijfplaats of zetel van de werkgever.

De werkgever ontvangt een werkvergunning van de dienst migratie en is vervolgens verantwoordelijk voor de afgifte van de arbeidskaart.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.