Ambtshalve inschrijving

Wat

Een ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters wordt beslist door het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Voor alle personen die geen aangifte van verblijfsverandering doen binnen de gestelde termijn.

Wat zijn de stappen

  • wanneer er een vermoeden is dat u zich in de gemeente heeft gevestigd en u doet daarvan geen aangifte binnen de acht dagen nadat u de woning hebt betrokken, stellen we de wijkagent hiervan op de hoogte;
  • deze zal een woonstvaststelling uitvoeren en u aanmanen om u binnen de 14 dagen aan te bieden bij de dienst burgerzaken;
  • wanneer u nalaat hierop in te gaan, wordt u door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ambtshalve ingeschreven;
  • we brengen u hiervan aangetekend op de hoogte;
  • betwistingen over de hoofdverblijfplaats vallen onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken; betwistingen over de wettelijke verblijfplaats van niet-ontvoogde minderjarigen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.