Afschriften akten burgerlijke stand

WAT

Een afschrift is een volledige kopie van de originele akte van de burgerlijke stand. Hierin wordt de afstamming van de persoon vermeld.

VOOR WIE

Volgende personen kunnen een afschrift van een akte van de burgerlijke stand krijgen:

 • de personen op wie de akte  betrekking heeft;
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijverwanten);
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot;
 • de erfgenamen;
 • de notaris of advocaat;
 • openbare overheden;
 • de wettelijke vertegenwoordiger.

Personen die de aanvraag doen moeten steeds kunnen bewijzen in welke hoedanigheid de aanvraag gebeurt.

welke afschriften kan ik aanvragen

 • afschrift akte adoptie

Volledige kopie van de adoptieakte. Alle gegevens worden hierin vermeld: oude en nieuwe naam van het geadopteerde kind, namen van de adoptieouders, datum notaris of vrederechter en datum rechtbank. 

 • afschrift akte erkenning

Dit getuigschrift is een volledige kopie van de erkenningsakte. Alle gegevens worden hierin vermeld, zowel de gegevens van het kind, de moeder en de vader die het kind erkent. 

 • afschrift akte geboorte

Dit is het meest gevraagde afschrift. Het is een volledige kopie van de geboorteakte. Alle gegevens worden hierin vermeld: de naam van het kind, de ouders, plaats en datum van geboorte, uur, enz. Deze geboorteakte hebt u bijvoorbeeld nodig voor een huwelijk, echtscheiding, notaris, rechtbank, enz.  Enkel personen die geboren zijn in Zingem, Huise of Ouwegem kunnen de akte aanvragen. 

 • afschrift akte naamswijziging

Het wijzigen van uw familienaam moet bekrachtigd worden door een koninklijk besluit. Dit besluit wordt volledig overgeschreven in de gemeentelijke geboorteregisters. Vanaf dan kan u een afschrift van de akte van naamswijziging aanvragen. In deze akte vindt u de datum van wijziging, de datum van het koninklijk besluit, de oude naam en de nieuwe naam. 

 • afschrift akte voornaamswijziging

Het wijzigen van uw voornaam moet bekrachtigd worden door een ministerieel besluit. Dit besluit wordt volledig overgeschreven in de gemeentelijke geboorteregisters. Vanaf dan kan u een afschrift van de akte van naamswijziging aanvragen. In deze akte vindt u de datum van wijziging, datum ministerieel besluit, de oude voornaam en de nieuwe voornaam. 

HOE AANVRAGEN

 • persoonlijk aan het loket;
 • via e-mail naar bevolkingsdienst@zingem.be of fax waarin duidelijk alle gegevens vermeld staan zoals namen en data;
 • telefonische aanvragen worden niet aanvaard;
 • aanvraag door notaris of advocaat gebeurt altijd schriftelijk (ook aan het loket), via e-mail of fax waarin wordt verklaard te handelen in opdracht van belanghebbende en uit hoofde van zijn/haar beroep.

BELANGRIJK

Vermeld altijd waarvoor het afschrift dient. Is het bestemd voor een buitenlandse overheid? Laat dit dan zeker weten. Want enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand mag dergelijke stukken ondertekenen en dus niet de beambte.

KOSTPRIJS

Deze dienst is gratis.

Burgerzaken

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Chantal Dekimpe
Marijke Dujardin
Marina Vlerick
Nico Van de Putte
09 389 01 10
09 389 01 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.