Gemeenteraadsverkiezingen

14 juni 2018

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 kunnen burgers van vreemde origine die in België verblijven zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

Dit gaat om niet-Belgische burgers van de Europese Unie (= EU-burger) en niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie (= niet EU-burger).

Deze inschrijving moet gebeuren voor 1 augustus 2018.

Eenmaal erkend als kiezer moet deze burger stemmen, d.w.z. de stemming is dan verlicht voor hem.

Aan de inschrijving als kiezer zijn voorwaarden verbonden.

Voor meer inlichtingen  gelieve u te wenden tot de dienst bevolking via mail: bevolkingsdienst@zingem.be of persoonlijk aan de loketten van burgerzaken.

Delen

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de gemeente?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.