Burgemeester Kathleen Hutsebaut blikt vooruit op 2018

12 januari 2018

Op zondag 7 januari 2018 wierp burgemeester Kathleen Hutsebaut in haar nieuwjaarstoespraak een blik op 2018:

Beste Inwoners van Zingem, Huise en Ouwegem,

Beste genodigden

Beste ambtenaren, collega’s van het gemeente- en OCMW bestuur,

Zojuist is iedereen die hier binnengekomen is van harte welkom geheten door het voltallige schepencollege. Iedereen werd op zijn beurt het allerbeste gewenst voor 2018. Een goede gezondheid voor uzelf en gans uw familie. Iedereen van het college deed dit welgemeend en oprecht. Dit is ook de manier waarop wij als politieker met onze inwoners willen omgaan. Niet alleen met onze inwoners maar ook met onze ambtenaren waar we dagelijks heel dicht bijstaan.

We maken samen een jaarlijkse planning op en leggen bij onze plannen ook het budget vast en zo stippelen we uit waar we in 2018 naar toe willen, welke investeringen we gaan doen of waarop blijven we  inzetten. Graag overloop ik met jullie onze plannen voor 2018.

Op vlak van mobiliteit gaan we de snelheidszones invoeren en gaan we een extra anoniem snelheidsmeettoestel aankopen. Hiermee onderzoeken we de vele opmerkingen die we krijgen van onze inwoners over overdreven snelheid. Met deze toestellen wordt onderzocht of deze opmerkingen gegrond zijn en zo kunnen er, op basis van de metingen, oplossingen gezocht worden. Vorig jaar 2017 werden de voetpaden van het Wijnhuisveld vernieuwd. De heraanleg van de voetpaden op de Heirweg komt dit jaar aan bod. Ons budget voor de trage wegen gaat dit jaar naar het Wilgenpad; hier gaan we 100.000 euro voor vrijmaken. Ook  de voetweg van de Ouwegemse steenweg naar de Landegemstraat komt aan de beurt. De voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad langs de Bekestraat zijn ook van start gegaan.

Voor openbare werken zullen we samen met NV Aquafin en TMVW rioleringswerken uitvoeren in de kern van Ouwegem. We wensen een gescheiden rioleringsstelsel gefaseerd aan te leggen zodat we de zuiveringsgraad verhogen, de leefbaarheid en de verfraaiing van de dorpskern in Ouwegem verbeteren en verhogen en ondertussen voorzien we veilige infrastructuur voor de zwakke weggebruiker. Ondertussen zijn de voorbereidende werken bezig voor de parking recht tegenover De Griffel, opmetingen werden gedaan, schattingsverslagen worden opgemaakt, archeologisch onderzoek is bezig en de bouwvergunning is ingediend. De parking hier enkele meters verder langs de Ouwegemse steenweg die paalt aan de pastorijtuin zal ook aangelegd worden en de herinrichting van de pastorijtuin zal ook in 2018 van start gaan. De werken in de Nerethstraat, Steenhove en een deel van de Ouwegemstraat zullen half februari starten. Onze belofte om Ouwegem in een nieuw kleedje te steken zal ons dus zeker gelukt zijn. Ondanks het vele geduld dat we moesten hebben, zullen alle subsidies toch bij ons terecht komen. De Strijpstraat zal dit jaar verder afgewerkt worden en ondertussen zal de parking op de hoek van de Toekomststraat en Nederzwalmsesteenweg aangelegd worden. Hier zouden we ongeveer 85 parkeerplaatsen creëren.

De projecten Della Faille, Broekstraat, Groenstraat, Melegemstraat staan ook in de startblokken. Dus heel wat werk op gebied van openbare werken. Het verbouwen van het gemeentecomplex gaat volgende week ook van start.

Allemaal projecten waar we met een zeker fierheid blij zijn dat we kunnen starten. Soms moeten we veel geduld uitoefenen om te kunnen beginnen. Maar eens alles is goedgekeurd en onze inwoners  voldoende zijn geïnformeerd zetten we ons samen met onze ambtenaren de schouders eronder om alles tot een goed resultaat te volbrengen.

Onze ambtenaren zullen dit jaar de nodige opleidingen volgen. De wetgeving verandert immers zienderogen op alle vlakken en er komt heel wat op ons af door de afslanking van de provincie. Vele dingen wijzigen op vlak van strafrecht en vreemdelingenzaken. Het is soms een kluwen om alles te kunnen volgen.

Rond milieu en platteland gaan we ons Wannelappersbos uitbreiden, we gaan onderzoeken of we een autodeelproject kunnen opstarten en ons gemeentelijk containerpark gaan we aanpassen aan de normen. Er worden verschillende Ruimtelijke uitvoeringsplannen opgestart : het RUP containerpark, uitbreidingsproject Wijnhuisveld en het recreatiegebied Dijkstraat.

We blijven verder inzetten op kwalitatief onderwijs. We zouden enkele speeltoestellen aankopen voor onder het afdak van de speelplaats, meer groen voorzien rond de school en gaan het draadloos netwerk optimaliseren. Onze vrije basisscholen krijgen via de buitenschoolse kinderopvang ook opvang op school op woensdagnamiddag. Dit alles zijn realisaties van het OCMW die op alle vlakken heel goed samenwerkt met de gemeente en overlegt met de gemeente voor ze iets ondernemen.

Onze meest veelzijdige dienst, de dienst vrije tijd, is altijd druk bezig met en voor onze jeugd, onze verenigingen, onze senioren, onze lezers, onze sportbeoefenaars. Zij zorgen voor de communicatie op sociale media en het publiceren van nieuwsbrieven en onze Zingemnaar.

Elk jaar kunnen wij op hen rekenen voor de organisatie van de speelpleinwerking en de activiteiten tijdens de ander vakanties, ze zorgen dat onze inwoners van jong tot oud fit blijven met de sportkampen en de seniorensport. Dit jaar zullen we ook een engagement aangaan met de vrije basisschool van Huise door bij te dragen in de kosten voor de bouw van een sporthal. We gaan ook nog een paar speelpleintjes opwaarderen. En zoals je gezien hebt in onze laatste Zingemnaar van januari wordt 2018 het jaar van het dialect en zullen er heel wat activiteiten gebeuren in het dialect waaronder de gemeenteraad van februari.

Naast al wat ik nu heb opgenoemd zijn we onze fusie aan het voorbereiden want op 1 januari 2019 worden we definitief KRUISEM. We proberen nu zoveel mogelijk verschillen uit te klaren om dan met de nieuwe bestuursploeg alles goed te keuren. We krijgen van de overheid één jaar de tijd om alles gelijk te brengen om dan definitief één gemeente te hebben waar alles gelijk is. De opkomende partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen zowel mensen van Kruishouten en Zingem bevatten en het wordt een grote uitdaging om naar elkaar toe te groeien. Maar ik heb er een zeer goed gevoel bij en het zal zeker zijn zoals in een goed huwelijk: een beetje geven en een beetje nemen.

Op gebied van opcentiemen en personenbelastingen zijn we al gelijkgeschakeld en met een zeker fierheid durf ik zeggen dat we er als Zingemnaren  goed uitkomen.

Graag wil ik vandaag iedereen, ook ons college, onze gemeenteraads- en ocmwraadsleden, ambtenaren en vrijwilligers van harte danken voor hun inzet vorig jaar. En ik geef toe; het was geen gewoon jaar. U kreeg meer opdrachten dan de jaren ervoor. Maar altijd hebben we kunnen rekenen op jullie. Wij als politiekers kunnen niet zonder de goed meewerkende, meedenkende mensen rondom ons.

En ten slotte, lieve mensen om me heen, en zegge het graag voort aan degene die hier vandaag op de een of de andere manier kunnen zijn

“in het dialect”

Ik wens jullie een schitterend 2018, een goede gezondheid, maar vooral ook een positief jaar en allen hartelijk dank voor het vertrouwen. Laten we hierop het glas heffen!

Delen

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de gemeente?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.