Behoefteonderzoek lokale bedrijvigheid

05 januari 2018

Behoefteonderzoek lokale bedrijvigheid binnen de gemeente Zingem

De gemeente Zingem wenst in te zetten op haar lokale economie. Hiervoor werd reeds een planningsinitiatief opgestart om ruimte te voorzien voor nieuwe of te herlokaliseren bedrijven die op zoek zijn naar ruimte voor lokale economie, en dit conform de visie zoals opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Langs deze weg wenst het gemeentebestuur een behoefteonderzoek te voeren onder de Zingemse (startende) bedrijfsleiders, om te peilen naar de nood aan bijkomende ruimte voor lokale bedrijvigheid. Het gemeentebestuur kan immers enkel overgaan tot realisatie van een lokaal bedrijventerrein indien de behoefte ernaar duidelijk aantoonbaar is. Dit kunnen zowel  bedrijven zijn die zich willen herlokaliseren, maar ook evengoed nieuwe startende ondernemingen.

De ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein zal gebeuren op basis van de principes van efficiënt ruimtegebruik.

Heb je interesse?

Ben je ondernemer of wil je een nieuw bedrijf starten en zie je mogelijkheden in een nieuw lokaal bedrijventerrein in onze gemeente? Neem dan contact op met de Intergemeentelijke Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen (SOLVA, contactpersoon: de heer Koen De Mesel, tel. 053/64.65.25, koen.de.mesel@so-lva.be) of via onderstaande website:

http://www.so-lva.be

We krijgen zo graag een beeld van de ruimtebehoefte voor ondernemen. 

Delen

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in de gemeente?
Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.