Adjunct Algemeen Directeur

els

els de moerloose

Wat

De Adjunct Algemeen Directeur heeft o.a. volgende opdrachten:

  • voorbereiding van zaken die aan de OCMW-raad of aan het vast bureau worden voorgelegd;
  • notulering, d.w.z. de weergave van de genomen beslissingen;
  • leiding en coördinatie van de OCMW-diensten;
  • hoofd van het personeel;
  • beleidsvoorbereiding en -uitvoering;
  • algemene informatievoorziening en openbaarheid van bestuur;
  • relatiebeheer met de voogdijoverheden en externe instanties;
  • beheer van onroerende goederen inzake huren en pachten;
  • probleembemiddeling.
  • klachtenbehandeling

Contacteer ons

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Els De Moerloose
09 389 68 13
09 389 68 19

Openingsuren

Di

8.30
13.30

-
-

11.30 u
18.45 u

Do

8.30

-

11.30 u