Milieu- en Natuurraad (Minaraad)

WAT

De milieu- en natuurraad, kortweg ook minaraad genoemd, werd samengesteld in 1992. Hij wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw verkozen.

Deze minaraad creëert mee een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en stimuleert het maatschappelijk debat hierover.

De minaraad geeft advies over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid rond leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling.

Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, wanneer zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn.

Structuur - samenstelling - aangesloten verenigingen

De raad bestaat uit maximaal 15 stemgerechtigde leden en maximaal 7 niet-stemgerechtigde leden. Het aantal niet-stemgerechtigde leden mag maximaal de helft zijn van het aantal stemgerechtigde leden. De raad kan evenwel beslissen waarnemers uit te nodigen op basis van hun deskundigheid. Al deze leden maken deel uit van de algemene vergadering.

Stemgerechtigde leden

Voor de installatie van de minaraad worden deze aangeduid door de gemeenteraad. Alle leden moeten in Zingem wonen. Verenigingen die door de gemeente erkend zijn, krijgen de voorkeur. Ten minste een derde bestaat uit leden van een milieu- en natuurvereniging. Er wordt gestreefd naar een samenstelling waarbij beide geslachten tenminste voor 1/3 vertegenwoordigd zijn.

De stemgerechtigde leden zijn:

 • min. 1/3 van het totale aantal stemgerechtigde leden zijn afgevaardigden van de lokale natuur- en milieuverenigingen;
 • max. 3 afgevaardigden van de lokale landbouworganisaties;
 • max. 2 afgevaardigden van de werknemersorganisaties;
 • max. 1 afgevaardigde van de werkgeversorganisaties;
 • max. 2 afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen;
 • max. 2 afgevaardigden van de onderwijsinstellingen.

Niet-stemgerechtigde leden

 • de schepen van Leefmilieu;
 • de milieuambtenaar;
 • de administratief medewerk(st)er van de milieudienst;
 • een afgevaardigde van de politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad;
 • geïnteresseerde burgers.

Activiteiten

Naast de algemene vergaderingen en de vergadering van de verschillende werkgroepen organiseert de minaraad jaarlijks nog één of meerdere activiteiten rond milieu en/of natuur. Zoals een boomplantdag, een infoavond e.d.

STATUTEN EN huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement: klik hier.

Statuten: klik hier.

verslagen

Verslag 6 december 2012

Verslag 29 januari 2013

verslag 24 juni 2013

verslag 26 september 2013

verslag 21 november 2013

verslag 25 september 2014

verslag 19 november 2015

verslag 23 februari 2016

verslag 14 juni 2016

verslag 28 november 2016

verslag 31 januari 2017

verslag 25 april 2017

Website milieuraad algemeen

www.milieuraad.be

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.