Lokaal overleg kinderopvang

WAT

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad, die bestaat uit afgevaardigden van het gemeentebestuur, het OCMW, de kinderdagverblijven, de jeugdwerking, Kind & Gezin, de scholen en vertegenwoordigers van hun oudercomités.

Het LOK heeft de volgende opdrachten:

 • advies uitbrengen aan het lokaal bestuur bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
 • advies uitbrengen over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
 • advies uitbrengen met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

bestuur

Contactpersoon / secretariaat: Browaeys Alexine

Voorzitter: De Smet Eline

Secretaris: Browaeys Alexine

samenstelling

 • Vrije basisschool Zingem (De Regenboog);
 • De Bosrank Zingem;
 • Vrije basisschool Ouwegem;
 • Vrije basisschool Huise;
 • Jeugddienst gemeente Zingem;
 • Sportdienst gemeente Zingem;
 • Bib Huise;
 • Dienst kinderopvang OCMW Zingem;
 • Kinderdagverblijf 'De Troetelbeertjes';
 • Kinderdagverblijf 'Jabadabadoe';
 • Kinderdagverblijf 'Ukkie Pukkie';
 • Vertegenwoordigers gemeente Zingem;
 • Vertegenwoordigers OCMW Zingem;
 • Vertegenwoordigers oudercomité De Bosrank;
 • Vertegenwoordigers oudercomité Ouwegem;
 • Vertegenwoordigers gebruikers kinderopvang.

statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota

Huishoudelijk reglement: klik hier.

verslagen

Verslag 21 11 2016

Verslag 26 04 2017

Initiatief buitenschoolse kinderopvang

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Alexine Browaeys
09 389 68 17
09 389 68 19

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.