Opleiding clubtrainers

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


Reglement

Het gemeentebestuur zal onder de volgende voorwaarden de kosten van opleidingen voor clubtrainers terugbetalen:

 1. De aanvrager moet een erkende Zingemse sportvereniging zijn;
 2. Enkel de opleidingen van de Vlaamse Trainerschool, opleidingen georganiseerd door Bloso-erkende sportorganisaties of opleidingen van sportfederaties komen in aanmerking voor terugbetaling;
 3. De opleiding moet specifiek betrekking hebben op het uitoefenen van de functie als clubtrainer;
 4. De aanvraag voor de terugbetaling van de opleiding dient te gebeuren op het daartoe bestemd formulier. Het aanvraagformulier wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen;
 5. Het formulier dient na het beëindigen van de opleiding, binnen datzelfde jaar, tegen 31 oktober ingediend te worden. Wordt de opleiding beëindigd na 31 oktober, dan kan het formulier het jaar later ingediend worden tegen 31 oktober. Zo niet, vervalt de aanspraak op de toelage;
 6. Bij de aanvraag voor terugbetaling van de opleiding dienen volgende bewijsstukken bijgevoegd zijn:
  • een kopie van het betalingsbewijs;
  • een kopie van het diploma of een voorlopig attest dat later gevolgd wordt door het diploma.
 7. Voor de betreffende opleiding mag geen subsidie aangevraagd en/of ontvangen worden in een andere gemeente.

De terugbetaling wordt als volgt geregeld:

 • Het cursusgeld wordt terugbetaald:
  • na het beëindigen van de opleiding;
  • nadat de gemeentelijke sportdienst de nodige bewijsstukken ontvangen heeft (zie punt 6);
  • met een maximum van € 150 per clubtrainer per opleiding;
  • met een beperking van 1 opleiding per clubtrainer per jaar;
 • De terugbetaling wordt gestort op de rekening van de erkende Zingemse sportvereniging.

aanvraagformulier

Klik hier.

Sport

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Valerie Dhondt
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.

E-loket

Opleiding clubtrainers - terugbetaling
Aanvragen via formulier