Met een groep in het verkeer

Als u u tijdens het verloop van een activiteit met een groep te voet of met de fiets in het verkeer begeeft, moet u een aantal regels respecteren om de veiligheid te bewaren.

Een zeer interessante website voor verenigingen die in groep op stap of met de fiets willen, is die van Veilig op stap. Je vindt er o.a. heel wat nuttige documenten (zie 'Downloads')!

Te voet

Het ligt voor de hand dat u altijd de veiligste plaats op de openbare weg neemt. Waar mogelijk volgt u dus de voetpaden of die delen van de openbare weg die voorbehouden zijn voor voetgangers. Zijn die er niet, dan loopt u op de berm. Wanneer er ook geen bermen zijn, dan mag u op de parkeerstroken of op het fietspad lopen.

Op wegen waar al deze voorzieningen ontbreken, mag u op de rijbaan lopen. U stapt dan links tegen de rijrichting in, zo dicht mogelijk tegen de rand van de rijbaan. Bent u in groep, dan loopt u het best achter elkaar.

Groepen met een leider volgen de algemene regels voor voetgangers zoals hierboven beschreven. Ze mogen echter ook altijd de rijbaan volgen, zelfs wanneer er voetpaden of andere infrastructuur voor voetgangers aanwezig zijn. De groep loopt dan rechts in de rijrichting en neemt zeker niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag. Groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, mogen ook de linkerkant van de rijbaan volgen als dit veiliger is. In dat geval moeten ze achter elkaar lopen.

In het donker of wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is (minder dan 200m), moeten groepen met een leider die de rijbaan volgen, lichten bij zich hebben. De plaats van de lichten hangt af van de rijrichting van de bestuurders. De plaats van de groep op de rijbaan is dus bepalend voor de plaats van de lichten. Een groep die rechts op de rijbaan stapt, in de rijrichting, draagt links vooraan een wit of geel licht en links achteraan een rood licht en rechts achteraan een wit of geel licht. Naargelang de lengte van de rij, is het aan te bevelen op de flanken van de groep één of meer gele of witte lichten te dragen die in alle richtingen zichtbaar zijn. Daarnaast zijn fluorescerende hesjes of armbanden zeker geen overbodige luxe.

Met de fiets

U kan met een groep fietsers de regels van individuele fietsers volgen, namelijk:

  • op het fietspad, maximum met twee naast elkaar;
  • op de rijbaan, enkel als er geen fietspad is.

Een groep van minimum vijftien fietsers kan ook de regels voor fietsers in groep volgen. Let wel: dit mag enkel als u effectief in één groep blijft. Deze regels bieden meer mogelijkheden, maar ook meer verplichtingen:

  • Het gebruik van het fietspad is niet verplicht, wel sterk aangeraden;
  • U mag één volledige rijstrook gebruiken (enkel de rechtse), maar u mag er met maximaal 2 personen naast elkaar fietsen;
  • U mag twee of meer wegkapiteins hebben. Bij een groep met meer dan vijftig fietsers zijn twee wegkapiteins verplicht. Wegkapiteins moeten minstens 21 jaar zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’. Zij kunnen aan kruispunten zonder verkeerslichten het verkeer stilleggen met het verkeersbord C3 en aanwijzingen geven terwijl de groep oversteekt;
  • U mag één of twee begeleidende auto’s hebben. Wanneer er meer dan 50 fietsers zijn, zijn twee begeleidende auto’s verplicht. Begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen. Als er slechts één begeleidende auto is, moet die de groep volgen. De auto’s moeten een speciaal bord op het dak hebben, goed zichtbaar voor het verkeer in beide richtingen.

Cultuur

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.