Hakselen aan huis

wat

Er wordt aan huis, bij inwoners van de gemeente, snoeihout verhakseld onder de volgende voorwaarden :

Onder snoeihout wordt verstaan : vers snoeisel van bomen, struiken of sparren, met uitzondering van haagscheersel, droge takken, wortelstronken, planten, balken en andere houten voorwerpen.

De stapel te verhakselen snoeihout mag per beurt niet meer dan vier kubieke meter bedragen.

De retributie voor het verhakselen aan huis bedraagt 20,00 euro per begonnen kwartier.

Er dient tijdens de hakselwerkzaamheden minstens één meerderjarige persoon aanwezig te zijn die de verantwoordelijkheid kan dragen van de uit te voeren werken. Indien geen meerderjarige geïdentificeerde persoon aanwezig is, zullen geen hakselwerkzaamheden verricht worden.

Het snoeihout dient gestapeld op privaat domein aan de rand van de zone voor nutsvoorzieningen. Het klein snoeihout zal met koorden in bundels van hoogstens 30 cm dikte en maximum 1,5 m lengte gebonden zijn en mag geen afsluitingsdraad, krammen, nagels of andere metalen voorwerpen bevatten. De dikkere takken tot maximum 12 cm diameter worden los, met de stammen in dezelfde richting en maximum 3 m lengte op elkaar gestapeld

Het hakselhout blijft ter plaatse op het privaat domein.

hoe aanvragen

De aanvraag tot verhakselen kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Klik hier.

Milieudienst

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Vanhuele Wim
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.