Nieuws

Zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Mededeling door de algemeen directeur-coördinator betreffende de zetelverdeling van het BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST in uitvoering van artikel 91 Decreet Lokaal Bestuur[1]. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Kruisem telt 8 LEDEN (exclusief de voorzitter). De OCMW-raadsleden v...

Infosessie Project autodelen te Kruisem - zaterdag 19.01.2019

Opstart project autodelen te Kruisem: Infosessie op zaterdag 19.01.2019 om 10u in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22 te 9770 Kruisem. Gratis deelname, inschrijven kan tem 15.01.2019 en is noodzakelijk : saskia.declercq@zingem.be of 09/389.01.00

Oproep: indienen kandidaturen 'sportgala 2019'

Op vrijdag 8 februari 2019 vindt in de Mastbloem het eerste Kruisemse Sportgala plaats. Dit is een organisatie van de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur en de sportdienst. Op deze sportieve happening wil de gemeente Kruisem sporters (m/v) huldigen die in 2018 een bijzondere prestatie hebben ne...

Gemeenteraad

De volgende gemeenteraden vinden plaats op donderdag 13 december 2018 om 20u. en op vrijdag 21 december 2018 om 18u. in de raadzaal van het gemeentehuis, A. Amelotstraat 53 te 9750 Zingem. Raadpleeg hier de agenda's: Agenda 13/12/18. Agenda 21/12/18

Wintersportdag - vrijdag 28 december 2018

Wat? De sport- en jeugddienst van Kruishoutem en Zingem nodigen alle jongeren uit om mee te gaan op onze ski- of snowboarduitstap. Jongeren die graag eens kennis willen maken met het skiën of snowboarden of wie het reeds kan, zijn welkom.  Wie nog niet kan skiën of snowboarden kan het leren, d...

Bekendmakingen retributies m.i.v. 1/01/19

De Burgemeester deelt mede aan het publiek, overeenkomstig art.186 van het gemeentedecreet, dat de gemeenteraad in zitting van 22 november 2018 volgende besluiten heeft uitgevaardigd die ter inzage liggen bij de dienst secretariaat t.e.m. 18 december 2018: 1. Goedkeuren retributieverordening op...

Bekendmaking

De Burgemeester deelt mede aan het publiek, overeenkomstig art. 252 §2 van het gemeentedecreet, dat de beknopte lijst van de op 22 november2018  door de gemeenteraad getroffen besluiten, ter inzage ligt bij de dienst secretariaat t.e.m. 18 december 2018. De beknopte lijst kan ook digitaal geraad...

Bekendmaking

De Burgemeester deelt mede aan het publiek, overeenkomstig art. 252 §2 van het gemeentedecreet, dat de beknopte lijst van de op 22 november 2018 door de gemeenteraad getroffen besluiten, ter inzage ligt bij de dienst secretariaat t.e.m. 18 december 2018. De beknopte lijst kan ook digitaal geraad...

Infoblad "De Zingemnaar" december 2018

Hier kan u "De Zingemnaar" van december 2018 bekijken.

Eerste Kruisems schepencollege verdeelt bevoegdheden

Op 14 oktober gingen de toekomstige Kruisemnaren voor het eerst naar de stembus voor een nieuw gemeentebestuur voor de fusiegemeente. Een historische verkiezing. De gekozen meerderheid duidde intussen de leden van het nieuwe college van burgemeester en schepenen aan én verdeelde ook de bevoegdhe...

Gemeentehuizen extra gesloten

Opgelet :  Op Woensdag 2 januari 2019 zijn onze diensten gesloten. Op donderdag 3 januari en vrijdag 4 januari 2019 zullen beide gemeentehuizen eveneens gesloten zijn voor het publiek. Dit omwille van technisch noodzakelijke handelingen in het kader van de omschakeling naar de nieuwe gemeente Kr...

Wegeniswerken te Zingem - Nieuwsbrief nr. 34

Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken. We proberen jullie aan de hand van nieuwsbrieven, via Facebook en via de website te i...

Gemeentelijk infoblad 'De Zingemnaar' november 2018

'De Zingemnaar' van november is klaar!

Infoblad De Zingemnaar oktober 2018

Hier vind je De Zingemnaar voor de maand oktober.

Beldonor

Iedereen gaat ooit dood, dat is zeker. Maar wat is er mooier dan de verzoening van een sterfgeval met een teken van solidariteit? Door een orgaandonatie zet je je eigen dood in voor een leven van anderen. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van...

Infoblad 'De Zingemnaar' september 2018

Hier kan u het infoblad vinden voor de maand september 2018.

Nieuwe openingsuren Naai- & Strijkwinkel

  Nieuwe openingsuren naai- & strijkwinkel Maandag:     16.30 tot 19.00 u. Donderdag:   08.00 tot 11.30 u  . Zaterdag:      10.00 tot 12.00 u.

Wegeniswerken Zingem - Nieuwsbrief nummer 33

Beste lezer, Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken. We proberen jullie aan de hand van nieuwsbrieven, via Facebook en via de...

Wegeniswerken Zingem - Nieuwsbrief nummer 32

Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken. We proberen jullie aan de hand van nieuwsbrieven, via Facebook en via de website te i...

Wegenis- en rioleringswerken - Nieuwsbrief 31

Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken. We proberen jullie aan de hand van nieuwsbrieven, via Facebook en via de website te i...

Nieuwsbrief 30 - Wegenis- en rioleringswerken te Zingem

Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken. We proberen jullie aan de hand van nieuwsbrieven, via Facebook en via de website te i...

Burgemeester Kathleen Hutsebaut blikt vooruit op 2018

Op zondag 7 januari 2018 wierp burgemeester Kathleen Hutsebaut in haar nieuwjaarstoespraak een blik op 2018: Beste Inwoners van Zingem, Huise en Ouwegem, Beste genodigden Beste ambtenaren, collega’s van het gemeente- en OCMW bestuur, Zojuist is iedereen die hier binnengekomen is van harte welkom...

Wegeniswerken te Zingem - Nieuwsbrief nr. 29

Beste lezer, Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze hinder en de bijhorende frustratie te beperken. We proberen jullie aan de hand van nieuwsbrieven, via Facebook en via de...