Schoolroutekaart Zingem

Omdat er een grote nood is aan een overzicht van de meest veilige (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen ontwikkelden de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Zingem dit jaar een schoolroutekaart.

Veilig op de fiets (naar school) in Zingem

Veiligheid rond de schoolomgeving is één van de belangrijkste pijlers voor onze kinderen. Het gemeentebestuur heeft in dit kader reeds vele jaren ingezet op veilige fietspaden en voetpaden en zal dit blijven doen in de toekomst. Met deze schoolroutekaart wenst ze de kinderen aan te moedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

Onder impuls van de provincie Oost-Vlaanderen en in nauwe samenwerking met de dienst mobiliteit van het gemeentebestuur Zingem werd de schoolroutekaart grondig voorbereid door de 4 gemeentelijke basisscholen en de Zingemse jeugdverenigingen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Universiteit Hasselt participeerden eveneens in het project.

Gewapend met smartphones trokken ze op pad om de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart te brengen. In overleg met de scholen, de gemeente, de provincie en de politie werd bekeken hoe je die gevaarlijke punten toch veilig kan overbruggen. Er werden alternatieve routes voorgesteld en zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van trage wegen, hetgeen een heel stuk veiliger is.

Het resultaat is een bijzonder informatieve overzichtskaart. Ze geeft niet alleen een overzicht van de verschillende veilige fietsroutes en een duidelijke visuele aanduiding van de gevaarlijke punten, je vindt er ook tips voor veilig fietsen, aandacht voor de juiste fietsuitrusting en meer uitleg bij het verkeersreglement.

Op 17 september 2014 werd de schoolroutekaart van Zingem officieel ingereden door leerlingen van het 5de leerjaar van de Zingemse basisscholen. In totaal namen een honderdtal leerlingen deel aan de plechtige inhuldiging van de schoolroutekaart. De inhuldiging van de schoolroutekaart werd begeleid door de gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, bevoegd voor mobiliteit, de heer Peter Hertog en het college van burgemeester en schepenen.

Alle leerlingen van de lagere scholen en alle leden van de plaatselijke jeugdverenigingen kregen een exemplaar mee. Wie naar een middelbare school fietst in een naburige gemeente of stad, kan een gratis exemplaar komen ophalen in het gemeentehuis of in de gemeentelijke bibliotheek.

Het project kwam tot stand met de medewerking van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Zingemse scholen, politie, Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Universiteit Hasselt.

Voor het logo van de schoolroutekaart: klik hier.

De schoolroutekaart

· geeft een overzicht van de veilige fietsroutes,

· de fietsroutes met beperkte voorzieningen,

· te mijden fietsroutes naar de scholen,

· duidt de veiligste wegen aan,

· markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,

· biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,

· maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,

· moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,

· geeft tips over veilig fietsen,

· toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,

· geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer,

· geeft een overzicht van de aanwezige busverbindingen.

De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg.

In 2008 startte Deinze met de schoolroutekaart als pilootproject. In 2009 stapte Wetteren als tweede Oost-Vlaamse gemeente in het project. Vanaf het schooljaar 2009-2010 werd het project uitgewerkt voor de gemeenten Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke. In 2011 werkten ook Oosterzele en Oudenaarde een kaart uit. In 2012 kwamen Ninove, Aalter en Knesselare, het ganse Waasland en Eeklo- Kaprijke- Sint-Laureins aan bod. In 2013 was het de beurt aan Merelbeke en Berlare. In 2014 participeert Zingem in het project omtrent de schoolroutekaart.

Fietsvriendelijk provinciaal beleid

De Provincie Oost-Vlaanderen voert al jaren een fietsvriendelijk beleid. Gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden, de Provincie legt zelf fietspaden aan, scholen worden ondersteund bij het opstarten van Fietspoolen.

Er werden en worden ook tal van verkeerseducatieve projecten uitgewerkt, zoals de wedstrijd 'Wees een bedenker van zichtbaarheidsmateriaal', de Dodehoekkoffer (fietsers bewust maken van de gevaren aan de hand van theorie en praktijk), de Zichtbaarheidskoffer (demonstratiekoffer met zichtbaarheidsmateriaal) en de Fietskoffer (koffer met educatief lesmateriaal over de fiets).

De schoolroutekaart is een belangrijk sluitstuk van het provinciaal beleid.

Sinds 2014 kunnen rechtspersonen (verenigingen, scholen, gemeenten,...) een subsidieaanvraag indienen voor vernieuwende, educatieve projecten voor een duurzame mobiliteit bij de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen (voor 1 april van elk jaar).

Voor het raadplegen van de schoolroutekaart: klik hier en hier.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.