Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Wat

De Gecoro is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Ze adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijke beleid van de gemeente.

De belangrijkste taken van de Gecoro hebben te maken met planning. Zo wordt de commissie verschillende keren geconsulteerd bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de Gecoro advies.

Tot slot kan de Gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die in verband staan met ruimtelijke ordening.

samenstelling

De Gecoro bestaat uit: 

  • 4 leden die deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (en hun plaatsvervangers); 
  • 5 leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijke middenveld (en hun plaatsvervangers); 

Volgende maatschappelijke geledingen zetelen binnen de Gecoro:

  • milieu- en natuurgeledingen;
  • geledingen van werkgevers of zelfstandigen;
  • socio-culturele geledingen;
  • geledingen van landbouwers;
  • geledingen van werknemers;
  • waarnemers van het schepencollege en van de fracties van de gemeenteraad.

huishoudelijk reglement

Hier kan u het huishoudelijk reglement terugvinden.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.