Stedenbouwkundige verordening

wat

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

welke

gewestelijke verordeningen

Voor het Vlaams gewest zijn de volgende stedenbouwkundige verordeningen van kracht:

  • met betrekking tot wegen voor voetgangersverkeer;
  • met betrekking tot hemelwaterputten;
  • met betrekking tot weekendverblijven;
  • met betrekking toegankelijkheid.

Provinciale verordeningen

Voor de provincie Oost-Vlaanderen zijn de volgende stedenbouwkundige verordeningen van kracht:

  • met betrekking tot weekendverblijven;

gemeentelijke verordeningen

Een gemeentelijk stedenbouwkundige verordening is een geschikt instrument om het gemeentelijk vergunningenbeleid rond ruimtelijke ordening te ondersteunen met maatregelen van algemene stedenbouwkundige aard, die gelden voor een deel van of het gehele grond­gebied.

Voor de gemeente Zingem zijn volgende stedenbouwkundige verordeningen van kracht:

  • met betrekking tot het overwelven van baangrachten;
  • met betrekking tot hemelwater en afvalwater;
  • met betrekking tot het vellen en heraanplanten van bomen

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.