Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

wat

De beleidsvisie inzake de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente werd vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid en de visies opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming, de inrichting en het beheer vastlegt. Voor alle percelen die opgenomen zijn binnen de contouren van het RUP wordt vastgelegd wat er kan en wat niet. De verordenende stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen - eens het RUP is goedgekeurd - de basis bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.

welke

Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt op Vlaams (gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen), provinciaal (provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen) en gemeentelijk niveau (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen).

goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Momenteel zijn onderstaande gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht: 

  • RUP "RWZI Ouwegem" (definitief goedgekeurd door de deputatie op 11 augustus 2011)
  • RUP "Zonevreemde bedrijven" - Cluster N60 (definitief goedgekeurd door de deputatie op 7 april 2016)
  • RUP "Zonevreemde bedrijven" - Cluster Zingem (definitief goedgekeurd door de deputatie op 3 maart 2016)
  • RUP "Zonevreemde bedrijven" - Cluster Ouwegem-Huise (definitief goedgekeurd door de deputatie op 3 maart 2016)
  • RUP "Dorpskern Ouwegem" (definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2017)
  • RUP "Parkgebied" (definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2017)

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in ontwikkeling

  • RUP "Containerpark"
  • RUP 'Ambachtelijke Zone Vogelzang"

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.