Onbewoonbaarverklaring

Wat

Wanneer een woning, een appartement, een studio of een kamer niet voldoet aan de kwaliteits- en/of veiligheidsnormen van het Vlaams Gewest (conform de Vlaamse Wooncode), dan kan deze ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Wie

Een geschiktheidsonderzoek kan worden aangevraagd door elke belanghebbende partij. Meestal is dit de huurder van de woongelegenheid, maar de aanvraag kan ook op initiatief van de burgemeester gebeuren.

Hoe

Een geschiktheidsonderzoek kan schriftelijk aangevraagd worden via het college van burgemeester en schepenen. Bij de aanvraag voegt u een omschrijving van de problemen in de woonplaats toe.

Stedenbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Rutsaert Tom
09 389 01 20
09 389 01 29

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.