Buitenspeeldag 2018

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


BuitenSPEELdagSTRAAT

WAT

De Buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse Overheid en Nickelodeon. Tijdens de buitenspeeldag gaan de schermen van Nickelodeon en Ketnet op zwart. Er is geen enkel excuus om binnen te blijven: tijdens de Buitenspeeldag moet er buiten gespeeld worden. Overal in Vlaanderen worden er activiteiten georganiseerd waarin je al je energie kwijt kan.

In het kader van Buitenspeeldag 2018 organiseert de dienst vrije tijd in samenwerking met de jeugdraad een wedstrijd. De winnaar wint een eenmalige speelstraat  - de BuitenSPEELdagSTRAAT - die zal doorgaan op woensdagnamiddag 18 april in... jawel, zijn of haar straat!

Op deze BuitenSPEELdagSTRAAT kunnen spelende kinderen tussen 13 u. en 17 u. de openbare weg in kwestie volledig innemen. De dienst voorziet spelmateriaal en animatie.

REGLEMENT

A. De BuitenSPEELdagSTRAAT is eenmalige speelstraat en een openbare weg waar op woensdag 18 april 2018 tussen 13 u. en 17 u. aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’. De speelstraat wordt op die manier voorbehouden voor spel. De spelende kinderen kunnen de openbare weg volledig innemen. Tijdens de duur van en op de locatie van de BuitenSPEELdagSTRAAT worden spelende kinderen gelijkgesteld met voetgangers. Het plaatsen van speelinfrastructuur is toegelaten mits de doorgang van toegestaan verkeer (zie verder) niet in het gedrang komt.

B. De BuitenSPEELdagSTRAAT kan gewonnen worden door middel van een wedstrijd. Daartoe wordt een aanvraagformulier ingediend. Dit kan je hier downloaden.

De BuitenSPEELdagSTRAAT omvat het (gedeeltelijk) afsluiten van een straat, het gebruik van spelmateriaal uit de gemeentelijke uitleendienst en minimum twee begeleiders. Een jury, samengesteld uit drie leden van de jeugdraad van Zingem, bepaalt welke inzending de BuitenSPEELdagSTRAAT wint.

Inzendingen worden beoordeeld op het geheel van deze criteria:

- haalbaarheid (zie C. voorwaarden om in aanmerking te komen. Deze haalbaarheid wordt beoordeeld door de dienst vrije tijd i.s.m. dienst grondgebiedzaken.)

- aantal kinderen, jonger dan 16 jaar, woonachtig in de straat (15 punten) (Dit wordt onderzocht door de dienst vrije tijd i.s.m. burgerzaken.)

- creativiteit/originaliteit van de mogelijke activiteiten die de kinderen zelf voorstellen (25 punten) (Beoordeling door de jury)

- blijken van voldoende aanwezigheid van draagvlak bij volwassen bewoners van de straat (10 punten) (Beoordeling door de jury)

C. Voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn:

- De straat heeft een overheersend woonkarakter.

- De maximum snelheid bedraagt er 50 km per uur.

- Er rijdt geen (belangrijk) doorgaand verkeer of doorgaand openbaar vervoer.

- De BuitenSPEELdagSTRAAT ligt niet in de onmiddellijke omgeving van een gemeentelijke speelterrein

- De omringende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de BuitenSPEELdagSTRAAT.

- Minstens twee bewoners van de straat (verschillend adres) geven zich op als contactpersonen met de gemeente. Zij dienen het wedstrijdformulier in en brengen de andere bewoners van de straat op de hoogte van het gebeuren;

- Er is voldoende draagvlak bij de volwassen bewoners van (het betrokken gedeelte van) de straat. Dit kan op verschillende manieren aangetoond worden (bv. een lijst met handtekeningen, de eigen organisatie van een aantal activiteiten die dag,...);

- Eventuele parkings en/of handelszaken blijven bereikbaar;

- Er wonen minstens 10 kinderen jonger dan 16 jaar in de straat. Bij kleinere straten kan het college van burgemeester en schepenen een uitzondering toestaan, wanneer uit de aanvraag voldoende motivering blijkt om de straat toch als speelstraat in te richten (bv. alle gezinnen die in de straat wonen, hebben kinderen. Of iedereen gaat akkoord met de speelstraat…)

E. In de BuitenSPEELdagSTRAAT worden bewoners sterk aangeraden zich op die dag tevens niet op de openbare weg te parkeren.

F. Krijgen wel nog gemotoriseerd toegang tot de BuitenSPEELdagSTRAAT:

- bewoners van de straat;

- prioritaire voertuigen wanneer hun opdracht het rechtvaardigt;

- fietsers (moeten indien nodig afstappen).

G. Bestuurders moeten:

- stapvoets rijden;

- indien nodig stoppen;

- voetgangers die spelen niet in gevaar brengen of hinderen.

H. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om slechts een gedeelte van de straat in te richten als BuitenSPEELdagSTRAAT

I. De gemeente is verantwoordelijk voor het veilig plaatsen van de hekkens en dus het veilig afsluiten van de BuitenSPEELdagSTRAAT. De gemeente voorziet ook minimum twee animatoren die toezicht houden op het gemeentelijk sport- en spelmateriaal en die animatie verzorgen. De gemeente is ook aansprakelijk voor het geleverde materiaal.

J. De straatverantwoordelijken (zie C.) zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die in de straat komen spelen. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of door hun kinderen aan derden. Het inrichten van de BuitenSPEELdagSTRAAT ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen.

De BuitenSPEELdagSTRAAT blijft een openbare weg. Bijgevolg kunnen geen kinderen (of volwassenen) de toegang tot de BuitenSPEELdagSTRAAT geweigerd worden.

WEDSTRIJDFORMULIER

Het wedstrijdformulier kan je hier downloaden. De uiterste datum om in te dienen is zondag 25 maart. Op vrijdag 6 april zal de winnaar bekend gemaakt worden.

Vrije tijd, jeugd en informatie

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
Valerie Dhondt
Kathleen De Ruyck
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.