Overzicht aanvraagformulieren

Aanvraagformulier evenementen (onder meer: inname openbaar domein, afwijking geluidsnormen, vergunning sterke drank,...)

In volgende gevallen worden organisatoren verzocht voorliggend globaal aanvraagformulier te gebruiken:

- alle activiteiten die plaatsvinden op het openbaar domein (bv. buurtfeesten, sportmanifestaties, markten, ruiltocht …)

- activiteiten van meer dan 100 personen op een tijdelijke locatie (tent, schuur … ). Activiteiten die plaatsvinden in De Griffel, de gemeenschapslokalen of andere gereglementeerde locaties zoals horecazaken e.d. vallen hier niet onder;

-  publiek toegankelijke fuiven en muziekoptredens, ongeacht de locatie of het bezoekersaantal (ook in De Griffel en de andere gemeenschapslokalen);

-  fiets- en wandeltochten met meer dan 100 deelnemers en met start- of aankomstplaats in Zingem;

-  alle gemotoriseerde tochten met start- of aankomstplaats in Zingem;

-  aanvraag voor het aansteken van een kampvuur;

-  gebruik van radiowagens;

-  afspelen van muziek luider dan 85 dBA (enkel bij publiek toegankelijke activiteiten).

Bijlagen bij het aanvraagformulier evenementen:

Vervoer materiaal

Uitleendienst

Aankondigingspanelen

Subsidies socio-culturele verenigingen

Vrijwilligersloket provinciale verzekering

Tijdelijke erkenning