Vrijwilligers

De wetgeving is duidelijk over wat vrijwilligerswerk is, wie mag vrijwilligen en wie vrijwilligers mag inschakelen. U vindt er alles hier over terug.

Kort samengevat: vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en vrijwillig wordt verricht ten behoeve van een organisatie die geen winst nastreeft. Iedereen mag vrijwilligerswerk doen vanaf het jaar waarin hij 16 wordt, met uitzondering van personen die een vervangingsinkomen ontvangen (meldingsplicht RVA), arbeidsongeschikten en invaliden (schriftelijke toelating adviserend geneesheer), en leefloongerechtigden (akkoord van dossierbeheerder).

Als er sprake is van vrijwilligerswerk, dan gelden de bepalingen uit de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers (Wet van 3  juli 2005, B.S. 29 augustus 2005). Let wel, de wet geldt ook tegenover occasionele vrijwilligers, die zich bijvoorbeeld eenmalig een paar uurtjes inzetten!

Een aandachtspunt uit deze wet is de zogenaamde informatieplicht ten aanzien van deze occasionele vrijwilligers.

De occasionele vrijwilligers moeten ook op dezelfde wijze verzekerd worden als de vaste vrijwilligers. Dat is een goede zaak voor de vrijwilligers, maar soms ook een administratieve last voor de organisatie. Voor bestuurders van een vzw geldt de bestuurdersaansprakelijkheid

De vrijwilligers kunnen vergoed worden via een forfaitaire kostenvergoeding, een reële kostenvergoeding of een kilometervergoeding.  Hoeveel een vrijwilliger per dag en per jaar maximaal vergoed mag worden en hoeveel de kilometer vergoeding bedraagt, wordt jaarlijks geïndexeerd en checkt u dus best even via de link. Belangrijk om te weten, is dat een vrijwilliger binnen eenzelfde kalenderjaar de forfaitaire en reële kostenvergoeding niet mag combineren. Een vrijwilliger kan dus in hetzelfde jaar niet bij de ene organisatie een reële kostenvergoeding krijgen en bij een andere organisatie een forfaitaire kostenvergoeding. Een forfaitaire kostenvergoeding kan wel gecombineerd worden met een kilometervergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer, de eigen wagen of de fiets. 

Cultuur

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.