Erkenning

Wilt u uw vereniging graag als "Zingemse vereniging" of "erkende Zingemse vereniging" laten registreren? Vul dan hier het registratieformulier in van de verenigingengids. Nadien krijgt u van ons een bevestiging en zal u uitgenodigd worden om uw vereniging te komen voorstellen aan de adviesraad (zie hieronder bij verplichte criteria). We vragen aan elke Zingemse vereniging om zich te registreren om erkend te kunnen worden of zijn, maar enkel nieuwe verenigingen dienen zich aan de desbetreffende adviesraad te komen voorstellen.

Zingemse vereniging

De vereniging moet aan alle verplichte criteria voldoen om beschouwd te worden als 'Zingemse vereniging'. 

VERPLICHTE CRITERIA

Minimum aantal leden

 • de vereniging moet uit minstens 6 leden bestaan, waarvan 3 bestuursleden (ledenlijst toevoegen of bevestiging door provinciale of overkoepelende organisatie).

Zetel of lokaal IN Zingem

 • de aanvragende vereniging moet ofwel lokaal ofwel secretariaat/zetel ofwel contactadres in de gemeente hebben.

Persoonlijke voorstelling aan de adviesraad

 • de respectievelijke adviesraden (de cultuur-, sport-, jeugd-, ouderenadvies- en Minaraad) moeten een advies geven over elke aanvraag tot erkenning. Daartoe dient elke te erkennen vereniging zich voor te stellen op een algemene vergadering van de betreffende adviesraad opdat de raad zich een beeld kan vormen van de aanvrager.

De vereniging heeft noch beroepsdoeleinden noch een winstoogmerk

Activiteiten

 • voor eerder erkende verenigingen: de vereniging moet het afgelopen jaar minstens 1 activiteit georganiseerd hebben;
 • voor nieuw te erkennen verenigingen: de vereniging moet het komende jaar minstens 1 activiteit organiseren.

FACULTATIEVE CRITERIA

Een Zingemse vereniging moet - naast de verplichte criteria - aan drie van de zes onderstaande criteria voldoen om een 'erkende Zingemse vereniging' te worden.

De vereniging is lid van cultuur-, sport-, jeugd-, ouderenadvies- of minaraad

De vereniging is lid van een koepel of federatie 

De vereniging is in het bezit van statuten of huishoudelijk reglement

 • bestand te uploaden

2/3 van de leden is Zingemnaar

 • te bewijzen met een ledenlijst of bevestiging door provinciale of overkoepelende organisatie.

De meerderheid van de activiteiten vindt plaats in Zingem

 • te bewijzen met jaarkalender of publicatie(s) in de Zingemnaar.

De vereniging KAN MINSTENS 2 JAAR WERKING AANTONEN

 • te bewijzen met jaarkalender of publicatie(s) in de Zingemnaar.

Erkende Zingemse vereniging

Een erkende zingemse vereniging kan:

 • gratis materiaal ontlenen van de gemeentelijke uitleendienst (voor meer info, klik hier);
 • beschikken over vervoer (lichte bestelwagen + 1 chauffeur), tegen vergoeding (voor meer info, klik hier);
 • artikels en activiteiten in het maandblad 'De Zingemnaar' plaatsen (voor meer info, klik hier);
 • activiteiten aankondigen in de UiTdatabank van Vlaanderen; deze komen dan automatisch op de rubriek UiT in Zingem van de gemeentelijke website (voor meer info, klik hier);
 • activiteiten aankondigen via de gemeentelijke aankondigingspanelen (voor meer info, klik hier);
 • gebruik maken van het vrijwilligersloket (voor meer info, klik hier);
 • aan het voordeligste tarief gebruikmaken van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur en de gemeentelijke sportinfrastructuur (voor meer info, klik hier);
 • een aanvraag indienden voor werkingssubsidies (voor meer info, klik hier).

Cultuur

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.