Vervoer van materialen

WAT

Sinds 2015 staat de gemeentelijke technische dienst in voor het vervoeren van materiaal tegen een vergoeding. Per aanvraag wordt 1 lichte bestelwagen en 1 chauffeur ter beschikking gesteld. Eén persoon zal de chauffeur als passagier vergezellen tijdens het vervoer.

VOOR WIE

Vervoer kan ingericht worden voor erkende Zingemse verenigingen, adviesraden en Zingemse scholen. De gemeentelijke dienst grondgebiedzaken coördineert de aanvragen en maakt de praktische afspraken met de technische dienst.

REGLEMENT

Op 29 januari 2015 stelde de gemeenteraad het reglement vast voor het verlenen van logistieke steun aan verenigingen. Hoofdstuk 2 regelt het vervoer van materialen.

Reglement: klik hier.

aanvraag

Het vervoer wordt schriftelijk of digitaal aangevraagd via een daarvoor bestemd aanvraagformulier (klik hier). De aanvraag gebeurt ten laatste 1 maand vóór het vervoer. In het geval van vervoer van bepaalde materialen van de gemeentelijke (jeugd)uitleendienst, bedraagt deze termijn 10 werkdagen. Aanvragen kunnen digitaal of schriftelijk ingediend worden bij de dienst grondgebiedzaken (technischedienst@zingem.be).

PRIJS

Erkende Zingemse verenigingen en Zingemse scholen betalen 55 euro per begonnen uur, zoals bepaald in het retributiereglement voor sommige ambtshalve en/of noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentelijke diensten (zie hier).  

E-loket

Vervoer van materialen - aanvraagformulier
Aanvragen via formulier