Beheersorgaan gemeenschapscentrum

WAT

Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging, en anderzijds uit vertegenwoordigers van gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen. Daarnaast werden een aantal deskundigen gecoöpteerd als stemgerechtigd lid. Het beheersorgaan heeft de opdracht de inrichtende overheid bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum.

Het gemeenschapscentrum omvat volgende infrastructuur:

1. Gemeenschapscentrum De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90, 9750 Zingem (Ouwegem);

2. Gemeentecomplex Huise, Huiseplein 16, 9750 Zingem (Huise)

3.    Pastorij Zingem, Kwaadstraat 13, 9750 Zingem (met uitzondering van de lokalen in gebruik bij de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur)

bestuur

Contactpersoon/secretariaat: Mieke Meire
Voorzitter: Kristof De Bruyne

Ledenlijst

Voorzitter:
Kristof De Bruyne

Leden van rechtswege:

Rik Vandenhove
Geoffrey Verleyen
Marc De Kimpe
Gerrit Depaepe
Kathleen Van Betsbrugge
Kristof De Bruyne

Gecoöpteerde leden:
Anna Vandermoortele
Ann De Clercq
Etienne Ver Cruysse
Peter Martens

Cultuurambtenaar:

Mieke Meire

Cultuur

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.