Jeugdraad

WAT

De jeugdraad geeft advies over alles wat de jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. Zowel op verzoek van het gemeentebestuur als uit eigen beweging.

De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over het jeugdbeleid in de gemeente: zowel jeugdwerkaangelegenheden als welzijnsaspecten van kinderen en jon­geren in de gemeente;
  • initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrok­ke­nen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
  • bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren.

bestuur

Voorzitter: Jeroen De Ruyck

Ondervoorzitter: Joren Polfliet

Schepen van Jeugd: Gerrit Depaepe

Contactpersoon/secretariaat: Mieke Meire

samenstelling

Volgende verenigingen zijn lid van de jeugdraad:

  • KLJ Ouwegem
  • KSA Huise
  • SCOUTS Zingem
  • Speelpleinwerking Zingem

STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Statuten: klik hier.

Huishoudelijk reglement: klik hier.

VERSLAGEN

Verslag van 8 september 2015: klik hier.

Verslag van 19 november 2015: klik hier.

Verslag van 17 december 2015: klik hier.

Verslag van 24 februari 2016: klik hier.

Verslag van 17 mei 2016: klik hier.

Verslag van 25 oktober 2016: klik hier.

VOLGENDE VERGADERING

De datum van de volgende algemene vergadering is nog niet gekend.

Jeugd

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.