Socio-culturele raad

WAT

De gemeentelijke socio-culturele raad heeft tot doel cultuur en gemeenschapsvorming in de ruimste betekenis te bevorderen voor alle inwoners van de gemeente. De socio-culturele raad is een onafhankelijke adviesraad, maar kan ook participeren in bepaalde projecten of zelf bepaalde activiteiten organiseren.

De concrete doelstellingen zijn onder meer de volgende:

 • advies geven inzake het beleid betreffende socio-culturele zaken, de betreffende begrotingsonderdelen en de planning, uitbouw en beheer van de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving;
 • tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties in de culturele en socio-culturele sector;
 • advies geven, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake culturele en socio-culturele aangelegenheden;
 • documentatie verzamelen, informatie verstrekken en onderzoek verrichten;
 • nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven;
 • deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere adviesraden en de onderlingen uitwisseling van informatie.

bestuur

Contactpersoon/secretariaat: Mieke Meire

Voorzitter: André Leyten

Ondervoorzitter: Guy Vanmelkebeke

Schepen van Cultuur: Gerrit Depaepe

samenstelling

Volgende verenigingen zijn lid van de jeugdraad:

 • Adelardus
 • Davidsfonds Huise-Ouwegem-Zingem
 • De Zingemse verzamelaars
 • De Wijnhuisveldvrienden
 • Drijkeuningencomité
 • Femma
 • Foto- en diaclub De Korenbloem
 • Gezinsbond Ouwegem
 • Heemkring Huizingouw
 • Koninklijke fanfare "Het Lyrisch Genootschap"
 • Koninklijke muziekmaatschappij St.-Cecilia Zingem
 • Kunstkring Triangel
 • KVLV Ouwegem
 • KWB Huise
 • KWB Zingem
 • Nieuw Zingems Toneel
 • OKRA Zingem
 • Rode Kruis - Afdeling Zingem
 • Schola Cantorum Gregoriana 'Gaudeamus'
 • S-Plus Zingem
 • Tuin-Hier
 • Wereldfront Zingem
 • Zangkoor Uscia Huise

STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Statuten: klik hier.

Huishoudelijk reglement: klik hier.

VERSLAGEN

Verslag van 21 oktober 2015: klik hier.

Verslag van 26 april 2016: klik hier.

Verslag van 27 oktober 2016: klik hier.

Verslag van 22 februari 2017: klik hier.

Verslag van 3 oktober 2017: klik hier.

Verslag (ontwerp) van 26 maart 2018: klik hier.

VOLGENDE VERGADERING

De datum van de volgende algemene vergadering is donderdag 31 mei 2018.

Cultuur

Alfred Amelotstraat 53
9750 Zingem
Mieke Meire
09 389 01 30
09 389 01 49

Openingsuren

ma

8.30

-

11.30 u.

di

8.30

-

11.30 u.

13.30

-

18.45 u.

woe

8.30

-

11.30 u.

do

8.30

-

11.30 u.

vrij

8.30

-

11.30 u.