Beste klimaatprojecten worden beloond met burgerbudget

  • 9 juli 2020

Kruisemnaren kunnen jaarlijks klimaatprojecten indienen. Per jaar maken de 2 beste projecten aanspraak op een burgerbudget van elk 2 500 euro.

Aan inspiratie en ambitie voor een beter klimaat in Kruisem alvast geen tekort. Voor het eerste jaar werden 5 projecten ingediend! Hiervan werden 3 projecten ontvankelijk bevonden. Deze konden deelnemen aan de verdere procedure.

De projecten ‘Repair Café plant een bos’ en ‘vergroening van de speelplaats en parking Vrije Basissschool Kruishoutem’ werden uiteindelijk tot de beste klimaatprojecten 2020 gekozen. 

Prijsuitreiking burgerbudget

Enerzijds beoordeelde een onafhankelijke jury van experten een aantal criteria zoals milieu- en klimaatimpact, langdurig en maatschappelijk effect, samenwerking met andere organisaties en participatie, innovatieve/vernieuwende aanpak, bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en/of kansengroepen … Anderzijds konden Kruisemnaren ook hun stem uitbrengen. In totaal hebben 545 Kruisemnaren hun stem uitgebracht.

Repair Café Kruisem zal voor ieder toestel die ze in Kruisem zal herstellen een boom aanplanten in de gemeente. Door herstel van spullen (kleding, klein elektro, fietsen, houten meubels …) en de aanplant van groen scoort dit project dubbel goed m.b.t. CO2-reductie.
Er wordt een bewustmaking gecreëerd rond onze ecologische voetafdruk en het belang van een groene, duurzame omgeving.

De Vrije Basisschool voorziet vergroening op en rond de school. Hierdoor zet de school in op een gezondere leefomgeving, meer biodiversiteit, CO2-reductie, het voorkomen van hittestress, outdoor educatie ... Het groen zal bovendien ook na de schooluren opengesteld worden voor de buurtbewoners uit de verdichte kern van Kruishoutem.

Burgerbudget 2021

Misschien borrelt bij jou of jouw vereniging ondertussen ook een klimaatidee? Je vindt alle info op www.kruisem.be/burgerbudget. Via deze webpagina kan je ook tot 30 april 2021 jouw project indienen. Vragen? Bel naar 09 396 52 23 of mail naar omgeving@kruisem.be.